Ze života revizního technika

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­........

Černý odběr - Ostrava Vítkovice

  • Černý odběr - Ostrava Vítkovice
  • Černý odběr - Ostrava Vítkovice

V měsíci lednu jsem byl osloven, abych provedl prohlídku obytného domu v Ostravě – Vítkovicích s tím, že je podezření na černý odběr elektrické energie.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem si na chodbě všiml černého odběru plynu. Musím přiznat, že propojení přívodu a odvodu plynu do bytu bylo provedeno poměrně hezky a možná bych se nebál použít výraz odborně. Bohužel místo tohoto propojení patří plynoměr. :-)

Překvapuje mě, že se dotyčný člověk nesnažil toto propojení zakrýt. Prostě je dneska doba kdy se lidé nebojí ničeho. Černý odběr byl nahlášen a propoj demontován.


.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­........

Černý odběr podruhé

  • Černý odběr podruhé
  • Černý odběr podruhé

Jak jsem již psal v prvním článku rubriky „ze života RT“, byl jsem přizván ke zjištění černého odběru z elektroinstalace společných prostor domu. Zjistil jsem připojení do krabice ACIDUR prodlužovací šňůrou ve sklepním prostoru. Takto připojený přívod může mít za následek zahoření kabelu a následný požár celého objektu. Prodlužovací šňůra byla demontována a černý odběr byl nahlášen Policii ČR.


.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­........

Oxid uhelnatý – tichý zabiják

  • Oxid uhelnatý – tichý zabiják

Jedním z nejdůležitějších témat v oblasti spalování je nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Tento plyn je bezbarvý, jedovatý, bez chuti, zápachu a proto je jeho identifikace smyslovými orgány člověka nemožná.

Přesto dochází poměrně často k jeho úniku do ovzduší a to buď špatným spalováním – například u plynových kotlů (znečištěný spotřebič, komín apod.), nebo dojde-li k převrácení tahu komínu a úniku spalin do místnosti. Tento jev může nastat v případě průvanu, zapálením krbu, nebo zapnutím nějakého podtlakového ventilátoru (odvětrání, digestoř apod.)

Jak předejít otravě?

V dnešní technické době je to velice jednoduché. Doporučuji u všech spotřebičů, které využívají ke svému provozu vzduch z místnosti osazení hlásiče oxidu uhelnatého. Nabízíme zařízení Kidde 7DCO s elektrochemickým senzorem, který má záruku 10 let. V praxi to znamená, že po umístění hlásiče pouze jednou za rok vyměníte baterie. V případě detekce nebezpečného oxidu uhelnatého zařízení vyvolá alarm a na displeji se zobrazí naměřená hodnota. Cena hlásiče je 1 430 Kč.