Revize tlakových zařízení

  • Provozní revize tlakových nádob stabilních
  • Vnitřní revize tlakových nádob
  • Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti
  • Průvodní dokumentace tlakových nádob
  • Měření stěn tlakových nádob ultrazvukem
  • Školení obsluhy tlakových nádob

Revize tlakových nádob stabilních jsou prováděny digitálním
referenčním tlakoměrem XP2i a ultrazvukovým tloušťkoměrem ISU-200.

  • revize tlak
  • revize tlak

Veškeré měřící přístroje jsou pravidelně kalibrovány v akreditovaných laboratořích.