Revize plynových zařízení

 • Domovní plynovody
 • Průmyslové plynovody
 • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou spotřebu
 • Spotřebiče s výkonem do i nad 50kW
 • Průmyslové pece a tepelná zařízení
 • Regulační stanice
 • Rozvody technických plynů
 • Zkoušky těsnosti a pevnosti plynovodů

Revize plynu jsou prováděny detektorem úniku plynu Sewerin EX-TEC PM4,
tlakové zkoušky jsou prováděny digitálním manometrem Wöhler DC2000.

 • revize plynu
 • revize plynu
 • revize plynu
 • revize plynu

Veškeré měřící přístroje jsou pravidelně kalibrovány v akreditovaných laboratořích.