Úvod

Revize je kontrola zařízení či systému za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu zařízení.

Revize musí vždy provádět revizní technik, který disponuje odpovídajícím osvědčením. Tato osvědčení vydává Technická inspekce České republiky na základě zkoušek.

Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav technického zařízení odpovídá předepsaným normám a jeho provoz je bezpečný.

Pokud revizní technik zjistí nedostatky na revidovaném zařízení, tak toto uvede do revizní zprávy a stanoví termín, do kdy musí být nedostatky odstraněny, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení.


Provádíme níže uvedené revize:

  • Revize elektrických zařízení
  • Revize hromosvodů
  • Revize spotřebičů a nářadí
  • Revize plynových zařízení
  • Revize tlakových zařízení
  • Revize spalinových cest
  • Revize a servis plynových kotlů

Pravidelné revize a kontroly jsou prevencí proti nepříjemným a mnohdy i životu nebezpečným haváriím.